Phát triển việc kinh doanh với mạng lưới cộng tác viên trên cả nước của Goodiee

Liên hệ với chúng tôi


Với nhà cung cấp sử dụng điện thoại iPhone, bạn có thể tải ứng dụng Goodiee ngay để trải nghiệm tại đây.
Với nhà cung cấp sử dụng điện thoại Android, đội ngũ Goodiee vẫn có thể hỗ trợ bạn đăng ký và sử dụng ứng dụng Goodieee.

Mang các sản phẩm của bạn tới hàng ngàn cộng tác viên bán hàng online

Đăng tải thông tin sản phẩm lên Goodiee và để các cộng tác viên giúp bạn bán tới nhiều khách hàng hơn

Tích hợp hệ thống quản lý hàng hóa và giao hàng để giúp việc kinh doanh trở lên dễ dàng hơn

Goodiee tự động hóa việc quản lý và giao hàng, tiết kiệm thời gian và giúp bạn đảm bảo hàng hóa được giao nhanh chóng, kịp thời.

Theo dõi lợi nhuận và chi phí một cách thuận tiện

Bạn có cả trăm sản phẩm để bán và mạng lưới cộng tác viên trên cả nước? Goodiee sẽ giúp bạn thu tiền từng đơn hàng và tổng hợp lợi nhuận, trả về tài khoản của bạn sau mỗi giao dịch.

Bảng giá dịch vụ của Goodiee

Phí sử dụng

Đăng sản phẩm

Giao dịch thành công

11.000đ

Phí vận chuyển

24/7 Trợ giúp từ
đội ngũ Goodiee

Nếu bạn gặp bất kì vấn đề gì với nền tảng hay
thắc mắc về vấn đề kinh doanh, đội ngũ
Goodiee sẽ luôn sẵn sàng giúp bạn

24/7 Trợ giúp từ
đội ngũ Goodiee

Nếu bạn gặp bất kì vấn đề gì với nền tảng hay
thắc mắc về vấn đề kinh doanh, đội ngũ
Goodiee sẽ luôn sẵn sàng giúp bạn